Recruitment- & HR-trends in 2019 door de experts

Recruitment- & HR-trends in 2019 door de experts

DANIELA COSTA - M01 31, 2019

Nu 2019 is aangebroken, bent u misschien nog steeds op zoek naar manieren om uw wervingsstrategie te verbeteren. Daarom heeft skeeled een groep geweldige HR- & recruitmentexperts uitgenodigd om hun inzichten te delen over de belangrijkste trends die een grote impact zullen hebben op het wervingsproces.

We weten dat het niet altijd makkelijk is om vanuit een nieuw perspectief toekomstige uitdagingen te begrijpen en zo uw belangrijkste prioriteiten te bepalen. Daarom hebben we onze deskundigen gevraagd wat de concepten en hulpmiddelen zijn die de huidige veranderingen in de wereld van de werving aansturen.

Blijf niet achter de feiten aanlopen! Bekijk wat onze experts te melden hebben en gebruik hun advies om uw wervingsstrategie te verbeteren.

Tom Haak, directeur van HR Trend Institute

Tom Haak Influencer Nederland

"Toen ik mijn voorspellingen deed voor 2019 ("10 inspirerende HR- trends voor 2019"), noemde ik het blijvende belang van personalisatie. De behoefte aan personalisatie heeft ook gevolgen voor het werven van talent. Er zal minder vraag zijn naar mensen die in een specifiek functieprofiel passen, en meer vraag naar mensen met brede (maar niet oppervlakkige) vaardigheden en een toekomstbestendige persoonlijkheid. Hierdoor zal de personalisatie verbeteren, wanneer mensen het personeelsbestand betreden (jobcrafting). Personalisatie kan ook positief werken op de ervaring van de kandidaat, omdat de verwachtingen en voorkeuren van sollicitanten ook sterk variëren.

Het gebruik van 'Virtual Job Tryouts' zal toenemen. De screening voor de indienstneming (pre-employment screening) zal steeds vooruitstrevender worden. Dankzij de huidige technologie is het mogelijk om werkgeversbranding, een aantrekkelijke virtuele try-out van de functie en een eerste assessment van echt relevante criteria met elkaar te combineren. Integratie en indruksvaliditeit (relevantie voor de functie) zijn belangrijk. Wat in 2019 niet zal veranderen, is het belang van het menselijke aspect en een oprechte interesse in kandidaten."

Marcus K. Reif, HR-manager, HR-expert, spreker en blogger bij www.reif.org

Marcus K. Reif, HR-manager, HR-expert, spreker en blogger

"De grootste externe invloed op werving is digitalisering. De belangrijkste interne invloeden zijn de professionalisering en de kwaliteit van werving. We moeten verder investeren in de activiteitsgerichtheid en effectiviteit van recruiters. Hoe kunnen we zonder filter op betrouwbare wijze personeel selecteren? En hoe zorgen we ervoor dat we met een “wij doen ons best voor onze sollicitanten”-houding de beste kandidaten met de beste ervaring krijgen?

Onze uitdagingen zijn enorm. Er kan sprake zijn van een tekort aan kandidaten, een te ouderwetse bedrijfscultuur, management dat uit de jaren tachtig dateert, te weinig diversiteit, onvoldoende personeels- en managementontwikkeling of ontbrekende competentiemodellen. Werving kan binnen onze bedrijven gezien worden als een seismograaf die de noodzakelijke moderniseringen doorvoert. Dit is een wezenlijke kans om de monoculturen van de jaren tachtig achter ons te laten.

Sollicitanten hebben vandaag de dag duidelijke wensen en verwachtingen voor wat betreft hun loopbaan. Door ons meer te richten op een modern personeelsbeheer en ons af te vragen hoe flexibiliteit onze bedrijven kan ondersteunen, zullen we uiteindelijk toptalent met de juiste vaardigheden binnenhalen. Werving is vaak de bemiddelende factor tussen kandidaten en een naar binnen gerichte afdeling. De spelregels zijn veranderd, onder meer door een tekort aan kandidaten, globalisering, digitalisering en door andere waarden van de huidige generatie. Zo hebben jonge professionals vandaag de dag niet hetzelfde verdraagvermogen als de generatie X, die nu degenen zijn die beslissingen nemen over het aannemen van personeel.

Dankzij hernieuwd begrip van de taken en praktische vaardigheden die bij werving een rol spelen, besteden we steeds meer aandacht aan iemands persoonlijkheid, sociaal-culturele geschiktheid, cognitief prestatiepotentieel, communicatieve bekwaamheid en, waar van toepassing, verenigbaarheid met de omgeving. Al deze punten, samen met de gebruikelijke sociale vaardigheden, maken het imago van de kandidaat compleet. Werving is veel meer dan alleen een onderbuikgevoel!"

Stefan Scheller, Personeel-marketingmanager bij DATEV eG en HR-blogger bij Persoblogger.de

Stefan Scheller, Personeel-marketingmanager

"In 2019 zullen HR-managers in toenemende mate aandacht besteden aan de effectiviteit van hun wervingsprocessen voor personeel. Dit zal in de meeste gevallen gebeuren door middel van kwantitatieve observaties, waarbij de focus ligt op het bezetten van vacatures (bijvoorbeeld met behulp van de KPI: time-to-hire). Hierbij zullen echter steeds vaker kwalitatieve vraagtekens worden geplaatst, zoals “hebben we wel de juiste mensen aangenomen?”. Toch kan een dergelijke vraag alleen beantwoord worden door een (meer) gedetailleerde beschouwing van de nieuw aangenomen werknemers.

Over het algemeen komt een vorm van management die meer op kerncijfers is gebaseerd het hele wervingsproces ten goede. Dat houdt in dat er zinvolle (!) prestatie-indicatoren moeten worden verzameld en geëvalueerd. Meetbaarheid vereist gestandaardiseerde processen; en standaardisatie maakt op haar beurt de (gedeeltelijke) automatisering van personeelsselectieprocedures mogelijk. Daarmee bedoel ik vooral door software aangedreven mechanismen voor de prekwalificatie van gegevens, bijvoorbeeld om de verwerkingsvolgorde te optimaliseren. Dit levert een grotere efficiëntie op, waardoor er kan worden geïnvesteerd in de aanzienlijk intensievere beoordeling van sollicitanten.

Bij het werven moet het gebruik van algoritmen en kunstmatige intelligentie geen opzichzelfstaand doel worden, maar iets wat bevorderlijk is voor elk persoon die bij het wervingsproces betrokken is. Het basisbeginsel van het vinden van de juiste en meest geschikte mensen voor de taak die ophanden is, is meer dan ooit aan de orde.

In het verlengde hiervan zullen bedrijven de prognosekwaliteit van de methoden moeten controleren die ze gebruiken voor sollicitatiegesprekken of andere maatstaven voor personeelsselectie. Wat betreft de toekomstige prestaties van kandidaten in hun nieuwe functie, vormen cv's en diploma’s slechts een voorwaardelijke basis. Samengevat betekent dit voor recruiters: sta open voor nieuwe technologieën, verbeter de mogelijkheden voor het stellen van een diagnose, en meet en evalueer de bereidwilligheid, de eigen aanpak en de werkresultaten. Streef ernaar het wervingssucces systematischer te maken.”

Tim Verhoeven, Hoofd Rekrutering & Employer Branding BearingPoint

Tim Verhoeven, Hoofd Rekrutering & Employer Branding BearingPoint

"Dit jaar zal het probleem van het tekort aan vaardigheden escaleren en zal de aandacht voor werving nog verder toenemen. Dit zal zowel een zegen als een vloek zijn. Voor afdelingen die op hoop van zegen werven en daarbij gebruikmaken van onderbuikgevoelens, zal het een vloek zijn. Het zal echter een zegen zijn voor het groeiende aantal wervingsafdelingen die zich bezighouden met kerncijfers en de impactoriëntatie van wervingsmaatstaven.

Met name leveranciers en serviceproviders die analyses en rapportages maken, zullen hiervan profiteren, omdat verdere stappen voortvloeien uit een helder overzicht van kerncijfers. Een voorbeeld hiervan zijn de rekruteringsanalyses van HRI Solutions, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het evalueren van wervingskanalen. Elke wervingsafdeling die deze methoden beheerst, zal over een stevige basis beschikken voor werving met behulp van robotica en kunstmatige intelligentie.

Doordat onderwerpen omtrent wervingsanalyses, robotica en kunstmatige intelligentie technisch nog complexer worden, zal dit jaar de centrale vraag rijzen hoe de wervingsbranche hiermee om zal gaan. Komt er voor dit thema een nieuw trainingsconcept? Zal er naar nieuwe wervingsprofielen worden gezocht? Zullen er uniformere richtlijnen worden gehanteerd? We zullen het zien. Ondertussen kijken we uit naar wat volgens onze verwachting een ongelooflijk opwindend jaar zal worden."

Ben Whitter, oprichter en CEO, World Employee Experience Institute (WEEI)

Ben Whitter, oprichter en CEO, World Employee Experience Institute

"Voor bedrijven, groot en klein, heeft werving altijd als doel gehad om op een kosteneffectieve manier de juiste mensen binnen te halen. Ook in 2019 zal dit de belangrijkste drijfveer achter een wervingsstrategie zijn. Als het echter aankomt op het binnenhalen van talent, zullen de belangen veel groter worden. Mensen hebben tegenwoordig meer opties en keuzes voor wat betreft de locatie waar en de manier waarop ze werken. Dat is de reden waarom bedrijven zich bezighouden met hervormingen rondom de complete ervaring en het traject van werknemers. Hieronder valt bijvoorbeeld de ervaring van kandidaten die op positieve wijze wordt ontwricht, naarmate meer organisaties gaan experimenteren met automatisering, kunstmatige intelligentie en personalisatie, waardoor elke sollicitant en nieuwe medewerker een hoogwaardige en naadloze beleving kan worden geboden.

Waarom? Omdat het automatiseren van een wervingsproces simpelweg niet voldoende is. De digitalisering van het hele wervingsproces volstaat niet. Dat is wat organisaties aan het ontdekken zijn, terwijl ze een balans proberen te vinden tussen de toepassing van technologie voor een snelle toename in efficiëntie en het waarborgen van een mensgerichte ervaring, iets wat een belangrijk onderdeel blijft van wervingsinspanningen. Dat is de huidige uitdaging: goed ontworpen, gepersonaliseerde, en op data gebaseerde ervaringen helpen bedrijven bij het aantrekken van de beste mensen, en zorgen ervoor dat kandidaten die met het bedrijf in aanraking komen vóór, tijdens en na het wervingsproces merkadvocaten blijven (of worden).

Door empathisch te denken en te handelen kunnen collega's ervaringen creëren, waar kandidaten en medewerkers zich in kunnen vinden. Bedrijven komen er nu ook achter dat voor het vervullen van functies extraatjes, voordelen en salarissen lang niet zo aantrekkelijk meer zijn als vroeger. Anno 2019 hebben kandidaten en werknemers hogere verwachtingen; ze willen en eisen iets waar niet alle werkgevers over beschikken: een roeping waar ze achter kunnen staan."

Patrick Boonstra, Recruitment Innovation Lab - Projectlead Recruitment Innovation | CRM, ATS, Careersites, Marketing | Dragonslayer

Patrick Boonstra, Recruitment Innovation Lab, Projectlead Recruitment Innovation

"We leven in een wereld van prachtige smartphones, leuke e- businesservaringen en het zojuist verworven besef dat het hebben van een baan een kostbaar geschenk is; maar hoe komt het dat solliciteren naar een functie (of het afhandelen van een kandidaat in het recruitmentsysteem) momenteel een saaie administratieve klus is, die wordt ondersteund door verouderde, lelijke hulpmiddelen?

Ik voorspel dat er in de wervingsbranche meer aandacht zal worden besteed aan de creatie van een mooi uitziende uitrusting. Dat zal betrekking hebben op zowel het ontwerp als op de naadloze integratie van carrièresites, recruitmentsystemen en andere wervingstools (zoals video's, CRM's, e-mailintegraties). Als je uitrusting er niet aantrekkelijk uitziet of als er nog aan gesleuteld moet worden, zul je snel uitsterven.

Tegenwoordig solliciteert niemand meer naar een baan voor het leven. De verschillen tussen vaste banen of tijdelijke banen, of werken op contractbasis of projectbasis zijn aan het vervagen: iedereen is een passieve sollicitant en staat altijd open voor een nieuwe uitdaging. Dat betekent dat bedrijven: a) hun functie-eisen en -omschrijving moeten aanpassen aan een reeks van contractsoorten; b) de reikwijdte van personeelsadvertenties moeten verruimen door niet alleen een oproep in een vacaturebank te plaatsen, maar door voortdurend op zoek te zijn naar potentiële nieuwe contacten en c) hun processen omtrent indienstneming, educatie & ontwikkeling en ontslag moeten veranderen, zodat er snel aan de tijdelijke vraag naar een vaardigheid kan worden voldaan."

Conclusie: Recruitment- & HR-trends in 2019

Volgens onze deskundigen zijn veel van de veranderingen niet helemaal nieuw, maar zullen ze in 2019 belangrijker worden. Ook bij skeeled houden we de trends en de status van de arbeidsmarkt en wervingsbranche scherp in de gaten. Op de vraag wat er in 2019 het meest toe zal doen in de wereld van de werving, geeft Nicolas Speeckaert, een van onze medeoprichters, zijn mening: "De ervaring van kandidaten staat meer dan ooit centraal in het wervingsproces. De arbeidsmarkt wordt momenteel door de sollicitanten aangedreven en gezien het tekort aan vaardigheden dat we in veel bedrijfstakken zien, is het van groot belang om toptalent op effectieve wijze aan te trekken en te behouden. Om dat te doen, moeten bedrijven hun kandidaten een geweldige ervaring bieden en moeten zij een sterk werkgeversimago hebben. Dat betekent dat bedrijven hun wervingsprocessen moeten bijwerken. Ze moeten de technologie ten volle benutten en wervingsoplossingen toepassen die hen in staat stellen hun wervingsstrategie te verbeteren, zodat zij aan de verwachtingen van sollicitanten kunnen voldoen. Ze moeten proberen, indien mogelijk, die verwachtingen zelfs te overtreffen. Het gebruiken van wervingssoftware die de communicatie met kandidaten zowel automatiseert als persoonlijker maakt, is slechts een van de manieren waarop een bedrijf kan uitblinken en waarmee tegelijkertijd een van de grootste uitdagingen van het wervingsproces opgelost kan worden."

Er zijn dus meer dan genoeg verbetermogelijkheden die kunnen worden toegepast; van het toenemende belang van de ervaring van kandidaten en medewerkers, tot aan de toepassing van technische en dataoplossingen die de assessment voor de indienstneming makkelijker maken. We hopen dat deze inzichten bruikbaar voor u zijn, en we willen onze deskundigen hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan dit artikel, de tijd die ze eraan besteed hebben en de hulp die het onze lezers geboden heeft!

Nicolas Speeckaert Co En Oprichter Skeeled

Skeeled biedt u de perfecte mogelijkheid om uw wervingsproces te innoveren en digitaliseren. Bezoek onze website of onze LinkedIn-, Twitter- en Facebook-pagina’s voor meer informatie.

Bedankt voor uw bezoek en tot snel!

Uw skeeled team

Tagged In: RECRUITMENT | WERVING EN SELECTIE | STRATEGIE | HR | TRENDS

Ontvang updates
Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Ontdek skeeled
Onze software spreekt voor zich, vraag een demo aan!

Zij praten over ons

Paperjam
Flex
Lecho
Emerce
Silicon
People